Indywidualna praktyka lekarska Jędrzej Fliciński
tel. 512 303 443

Neuralgie nerwów czaszkowych u dzieci

Streszczenie

 
W artykule omówiono epidemiologię, objawy kliniczne, kryteria diagnostyczne wg Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy wydanie 3 beta (ang. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition beta version – ICHD-3), przyczyny, diagnostykę różnicową, leczenie oraz dokonano przeglądu najnowszego piśmiennictwa dotyczącego neuralgii nerwów czaszkowych, które występują u dzieci. Przedstawiono ogólną charakterystykę neuralgii, a także różnice i podobieństwa w ich obrazie klinicznym u dzieci i dorosłych. Niektóre neuralgie jak: nerwoból nerwu trójdzielnego, nerwoból nerwu językowo-gardłowego, nerwoból nerwu pośredniego, nerwoból nerwu potylicznego, zespół Tolosa- -Hunta i zespół Raedera omówiono szczegółowo.

 

link do artykułu:
http://www.ptnd.pl/nd/nd00.php?id=316