Indywidualna praktyka lekarska Jędrzej Fliciński
tel. 512 303 443

Nowa klasyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. Różnice i podobieństwa między ICHD-3 beta i ICHD-2

Streszczenie

 
Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy jest zgodnym stanowiskiem ekspertów, którego podstawą są wiarygodne dane naukowe oraz ogromne doświadczenie kliniczne. Nowe wydanie ICHD jest trzecim z kolei opracowaniem klasyfikacji bólów głowy. Klasyfikacja ICHD-3 beta jest dokumentem, w którym uaktualniono i sklasyfikowano w sposób hierarchiczny ponad 280 różnych typów bólów głowy, uwzględniając najnowsze dane naukowe na temat bólów głowy. Klasyfikacja składa się z czterech głównych części – poświęconym pierwotnym bólom głowy, wtórnym bólom głowy, neuralgiom, zawiera również dodatek. Każdy opisany w ICHD-3 beta typ bólu głowy posiada dokładne kryteria diagnostyczne. W niniejszym artykule opisano najważniejsze różnice i podobieństwa między ICHD-3 beta i ICHD-2. W rozdziale poświęconym migrenie wprowadzono wydłużenie czasu trwania migreny u dzieci do minimum 2 godzin oraz uwzględniono rozpoznanie migreny przewlekłej. Kryteria bólów głowy typu napięciowego nie uległy zmianie. W rozdziale trzecim uściślono dodatkowe objawy towarzyszące trójdzielno-autonomicznym bólom głowy oraz uwzględniono rozpoznanie hemikranii przewlekłej. W rozdziale czwartym dodano rozpoznanie – krążkowy ból głowy. W nowej klasyfikacji ICHD-3 beta usunięto pojęcie „prawdopodobny wtórny ból głowy”. W rozdziale trzynastym dokonano szczegółowego podziału na wtórne przyczyny nerwobólu nerwu trójdzielnego oraz dodano nowe rozpoznanie, tj. zespół Readera. W ostatniej części dodatku umieszczono kryteria diagnostyczne migreny przedsionkowej.

 
link do artykułu:
http://www.ptnd.pl/nd/nd00.php?id=326