Indywidualna praktyka lekarska Jędrzej Fliciński
tel. 512 303 443

O mnie

o_mnie

Szanowni Państwo!

Jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie neurologii.

W 2008 roku ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od 2009 roku pracuję na stanowisku asystenta w Katerze i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie zajmuję się diagnostyką i leczeniem pacjentów z bólami głowy, padaczką, stwardnieniem rozsianym, chorobami nerwowo-mięśniowymi,mózgowym porażeniem dziecięcym, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, tikami, zaburzeniami snu oraz innymi chorobami neurologicznymi wieku dziecięcego.

Prowadzę ćwiczenia i seminaria ze studentami Uniwersytetu Medycznego z dziedziny neurologii i neurologii dziecięcej w języku polskim i angielskim. Szczególnie interesuje mnie zagadnienie migren, co stało się tematem mojego przewodu doktorskiego. W 2017 otrzymałem tytuł doktora nauk medycznych na podstawie mojej pracy doktorskiej ” Ocena jakości życia dzieci i młodzieży z migreną”

Od początku pracy zawodowej szczególnie koncentruję się na poszerzaniu swojej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego  poprzez aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach neurologicznych. Jestem autorem kilku prac naukowych opublikowanych w fachowych czasopismach medycznych oraz wykładowcą na specjalistycznych zjazdach. Szczególnie cenny był dla mnie kilkumiesięczny staż w renomowanej Klinice Neuropediatrii w Kilonii, w Niemczech, gdzie pod okiem światowej sławy specjalistów mogłem pogłębiać swoje kompetencje zawodowe.