Indywidualna praktyka lekarska Jędrzej Fliciński
tel. 512 303 443

Wtórne niedobory i możliwości suplementacji L-karnityny w praktyce neurologa

Streszczenie

W artykule omówiono najważniejsze przyczyny wtórnego niedoboru L-karnityny z jakimi najczęściej może się spotkać Neurolog i Neurolog Dziecięcy. Wyodrębnia się trzy typy niedoboru karnityny: pierwotny układowy niedobór L-karnityn, pierwotny miopatyczny niedobór L-karnityny oraz wtórny niedobór L-karnityny. W artykule szczegółowo opisano zalecenia dotyczące suplementacji L-karnityną u pacjentów chorych na padaczkę leczonych lekami przeciwpadaczkowymi lub stosujących dietę ketogenną. Ponadto dokonano porównania między pierwotnymi, a wtórnymi przyczynami niedoboru L-karnityny, a także przedstawiono rekomendacje dotyczące rozpoznawania niedoboru L-karnityny. Stosowanie L-karnityny jest bezpieczne i praktycznie nie daje działań niepożądanych. Dawka L-karnityny jest zależna od stanu klinicznego pacjenta oraz etiologii niedoboru L-karnityny.

Link do artykułu