Indywidualna praktyka lekarska Jędrzej Fliciński
tel. 512 303 443

Zakres usług

 

Podczas konsultacji neurologicznej przeprowadzone zostaną:visit

 • szczegółowy wywiad medyczny
 • badanie neurologiczne
 • diagnostyka różnicowa
 • zaproponowanie odpowiedniego leczenia

Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji medycznej w języku angielskim jak również wizyty domowej na Państwa życzenie.

Główny zakres mojej działalności obejmuje porady oraz leczenie w następujących przypadkach z dziedziny neurologii dzieci i dorosłych:

 • bóle głowy, migreny
 • zawroty głowy
 • bóle kręgosłupa
 • padaczka
 • tiki
 • choroby układu pozapiramidowego: choroba Parkinsona, dystonia, drżenie, ruchy samoistne
 • choroby nerwowo-mięśniowe: miastenia, dystrofia Duchenne’a
 • chorób naczyniowe mózgu: udary, malformacje naczyniowe, stany poudarowe
 • nieprawidłowy rozwoju mowy
 • choroby otępienne: choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie naczyniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • wady rozwojowe OUN
 • stwardnienie rozsiane
 • zaburzenia rozwoju niemowląt i małych dzieci
 • uszkodzenia okołoporodowe
 • upośledzenie umysłowe
 • schorzenia zwyrodnieniowe OUN
 • zespoły genetyczne z deficytem neurologicznym
 • oraz inne schorzenia neurologiczne